FAQ Algemeen

Is een verlaging mogelijk als het jaar niet volledig is?

Neen.

De premie geldt voor het kalenderjaar en is niet gekoppeld aan de duur van de activiteit.

Het zal dus in alle gevallen volledig verschuldigd zijn. Geen vermindering mogelijk.

Het bedrag van de premie is gekoppeld aan de omzet.  De verschuldigde premie zal nooit lager zijn dan het in het tarief vastgestelde minimum.

De premie is gesplitst en wordt gevorderd door de uitgifte van 2 facturen voor betaling:

  • voorschotfactuur (in het jaar voorafgaand aan de dekkingsperiode)
  • saldofactuur op basis van de omzet (het jaar volgend op het jaar van de dekking)

 Voor meer informatie : https://www.travel-safe.be/nl/informatie/verzekeringspremies

 

Voorkeurstarief, hoe profiteer je ervan?

Om van het goedkoopste tarief te profiteren, moet u in volgorde van aansluiting bij een van onderstaande organisaties zijn :

Het kalenderjaar van toepassing van dit tarief wordt bepaald volgens de regels:

  • indien het een nieuw agentschap betreft: het agentschap moet bij een van deze organisaties zijn aangesloten voordat de polis wordt geactiveerd.
  • indien het een bestaand agentschap betreft: dit is het jaar volgend op de datum van aansluiting.
Heb ik een bankwaarborg nodig?

Alleen als de verzekeraar erom vraagt.

De insolventieverzekering is een specifieke en fundamentele verzekering om het recht te hebben reizen te verkopen.

Als de verzekeraar u deze verzekering weigert, moet u onmiddellijk stoppen met de verkoop van reizen.
Daaraan zijn ernstige gevolgen verbonden. 

Wanneer de verzekeraar van oordeel is dat het risico te groot is geworden en om te voorkomen dat hij uw activiteiten moet stopzetten, kan hij een bankwaarborg eisen.
Dit is een manier om het risico te delen en het risico van insolventie te verminderen.

U kunt een voorbeeld bankwaarborg hier downloaden

 

Waarom een BA Pro bij AMLIN ?

Omdat het een verzekering is die is aangepast aan de specifieke kenmerken van onze sector.  Denk aan de kosten van een ziekenhuisopname in de VS, of aan vliegtickets voor een groep in het bedrijfsleven in geval van nood vanaf een verre bestemming.  Daarom is het een dekking van 2.500.000 EUR per schadegeval en per jaar).

Wat is het doel van een insolventieverzekering?

De Financieel Onvermogen Verzekering

Om het geld van de klant te beschermen voor het geval je failliet gaat.

  • Om de reiziger te vergoeden voor de uitgekeerde bedragen
  • Repatriëring van reizigers wanneer de reis is begonnen
  • Vervolg van de reis indien mogelijk
Wat is het nut van een BA Pro verzekering?

Beroepsaansprakelijkheid verzekering is :

Om u (en uw medewerkers) te beschermen tegen de gevolgen (schade) die uw fout (of vergissing) zou hebben veroorzaakt voor de klant.

Luchthavenlaan 10
B-1800 Vilvoorde
+32 2 357 01 75
 
FSMA 115 638 A

Bedrijfsnummer : BE 660.700.256