FAQ Algemeen

Geaccepteerd met bankgarantie: Wanneer ben ik verzekerd?

Je bent geaccepteerd op voorwaarde dat je een bankgarantie hebt ten gunste van de verzekeraar.

Een veelgestelde vraag: hoe lang moet ik nog wachten?

De bank moet het document aanvaarden en naar ons opsturen.

In onze ervaring gebeurt dit het snelst op 7 dagen, het traagst op 3 maanden. Wat verklaart dit verschil?

 • de competentie van je bankier en de mensen bij de bank die je aanvraag behandelen
 • het vertrouwen dat ze hebben in je kredietwaardigheid
 • de tijd die je hebt om documenten te verstrekken en/of de stappen te voltooien die de bank van je vraagt.

Om het proces te versnellen, raden we je aan om de bank te vragen ons een kopie per e-mail te sturen.

Zodra we het officiële document ontvangen

 • sturen we het naar de verzekeraar
 • meestal ontvangen we binnen de 24 uur een positief antwoord en maken we de borgfactuur op
 • zodra het systeem de betaling registreert, wordt het certificaat automatisch gegenereerd: je bent in orde voor de insolventieverzekering, je kunt verkopen.

Gezien de tegenwoordige snelheid van bankbetalingen kan dit binnen de 24 uur.

Er wordt om een bankwaarborg gevraagd, kan ik een E-Depot storting doen?

Nooit

Geen enkele verzekeraar heeft ooit garanties uitgegeven door E-Depot geaccepteerd en zal dat ook nooit doen (zolang het systeem niet evolueert).

E-Depot verstrekt geen garantie die onherroepelijk en snel opeisbaar is op eerste verzoek.

In geval van financieel onvermogen van de polishouder zal de verzekeraar een beroep doen op de bankwaarborg. Deze moet zeer snel beschikbaar zijn, bijvoorbeeld voor de noodzakelijke en onmiddellijke repatriëring van reizigers die ter plaatse gestrand zijn.

Daarom is alleen een bankwaarborg die op eerste verzoek kan worden aangesproken aanvaardbaar,
U kunt een voorbeeld bankwaarborg hier downloaden

PS: Sommige bankmedewerkers weten niet dat dit type garantie door hun bedrijf wordt verstrekt. Sta erop!!! Alle grote banken bieden dit type dienst aan.

 

 

Mijn adviseur stelt een eigen vermogen voor van minder dan 25.000 EUR

Soms kan het zijn dat een adviseur (boekhouder, makelaar, verzekeraar, bankier, etc.) aanbiedt om minder dan 25.000 EUR aan kapitaal (of aandelen) te investeren om uw activiteit te kunnen opstarten.

Hoewel het waar is dat je een bedrijf al kunt oprichten met een kapitaal van 1 euro, is de reissector (de organisatie, verkoop) evenwel onderworpen aan strengere wetten.

Een bedrijf oprichten met een kapitaal onder het wettelijke minimum is een slecht advies.

Waarom is dit zo?

 • De meest voor de handliggende reden: het is illegaal.
 • De verzekeraar mag weigeren en u moet dan terug naar de notaris om een nieuwe akte te laten opstellen. Dit zorgt voor extra kosten en nog meer vertraging.
 • De verzekeringsmaatschappij zou dit kunnen accepteren, maar om zichzelf te kunnen indekken, zal een bankgarantie nodig zijn. Wat weer elk jaar voor extra kosten zorgt.
 • Als u in de toekomst een "levensongeval" krijgt, dan zal de bank de waarde van het deposito incasseren uit uw privévermogen.
 • Als u binnen de 3 jaar failliet gaat, dan kan de curator op legitieme wijze de schulden van uw onderneming verrekenen op uw privévermogen.
Mag ik minder dan 25.000 EUR eigen vermogen hebben?

Nee, de wet vereist dat het eigen vermogen minimaal 25.000 EUR bedraagt. (Eigen vermogen = kapitaal + ingehouden winst + geactiveerde reserves)

Indien u geen (of niet meer dan) 25.000 EUR eigen vermogen heeft, dan kan de verzekering volgende zaken eisen:

 1. Een bankgarantie;
 2. Een kapitaalsverhoging van het geplaatste en gestorte kapitaal;
 3. Het stoppen van uw activiteiten.

In de praktijk zijn het meestal de eerste 2 oplossingen die worden gevraagd.

Indien dit niet voor de deadline gebeurt, is de sanctie de derde oplossing, nl. het stopzetten van de activiteiten. Dit wordt gecontroleerd door de administratie.

We raden dan ook sterk aan om voldoende eigen vermogen in te brengen.

Deze fondsen moeten worden gebruikt voor de werking van uw bedrijf, zowel voor investeringen (zoals auto, computer, etc.) als voor verbruiksgoederen, opleiding, werkkapitaal, enz.

Het is dus geen vastgezet geld.

Burgerlijke aansprakelijkheidsvordering: Hoe een dossier aanmaken?

U heeft zich aangemeld en bent in orde voor uw Burgerlijke aansprakelijks-Pro Verzekering.

U, of één van uw medewerkers, heeft een vergissing (of fout) begaan die gevolgen heeft voor de klant (schade voor de klant).

Er moet dus een schade zijn bij de klant.

In dat geval kunt u een compensatiedossier invoeren.

Hoe doet u dit?

Via de website:

 • Logt u in met uw login en wachtwoord dat gekoppeld is aan uw klantenaccount
 • Gaat u nadien naar het dashboard
 • Rechtsonder hebt u "Declareer een claim"
 • Beantwoord nadien zoveel mogelijk vragen
 • Vergeet niet de verschillende delen van de bestanden te downloaden

Valideer nadien uw bestand door op "Ik dien mijn bestand in" te klikken.

 

Is een verlaging mogelijk als het jaar niet volledig is?

Neen.

De premie geldt voor het kalenderjaar en is niet gekoppeld aan de duur van de activiteit.

Het zal dus in alle gevallen volledig verschuldigd zijn. Geen vermindering mogelijk.

Het bedrag van de premie is gekoppeld aan de omzet.  De verschuldigde premie zal nooit lager zijn dan het in het tarief vastgestelde minimum.

De premie is gesplitst en wordt gevorderd door de uitgifte van 2 facturen voor betaling:

 • voorschotfactuur (in het jaar voorafgaand aan de dekkingsperiode)
 • saldofactuur op basis van de omzet (het jaar volgend op het jaar van de dekking)

 Voor meer informatie : https://www.travel-safe.be/nl/informatie/verzekeringspremies

 

Voorkeurstarief, hoe profiteer je ervan?

Om van het goedkoopste tarief te profiteren, moet u in volgorde van aansluiting bij een van onderstaande organisaties zijn :

Het kalenderjaar van toepassing van dit tarief wordt bepaald volgens de regels:

 • indien het een nieuw agentschap betreft: het agentschap moet bij een van deze organisaties zijn aangesloten voordat de polis wordt geactiveerd.
 • indien het een bestaand agentschap betreft: dit is het jaar volgend op de datum van aansluiting.
Heb ik een bankwaarborg nodig?

Alleen als de verzekeraar erom vraagt.

De insolventieverzekering is een specifieke en fundamentele verzekering om het recht te hebben reizen te verkopen.

Als de verzekeraar u deze verzekering weigert, moet u onmiddellijk stoppen met de verkoop van reizen.
Daaraan zijn ernstige gevolgen verbonden. 

Wanneer de verzekeraar van oordeel is dat het risico te groot is geworden en om te voorkomen dat hij uw activiteiten moet stopzetten, kan hij een bankwaarborg eisen.
Dit is een manier om het risico te delen en het risico van insolventie te verminderen.

U kunt een voorbeeld bankwaarborg hier downloaden

 

Waarom een BA Pro bij AMLIN ?

Omdat het een verzekering is die is aangepast aan de specifieke kenmerken van onze sector.  Denk aan de kosten van een ziekenhuisopname in de VS, of aan vliegtickets voor een groep in het bedrijfsleven in geval van nood vanaf een verre bestemming.  Daarom is het een dekking van 2.500.000 EUR per schadegeval en per jaar).

Wat is het doel van een insolventieverzekering?

De Financieel Onvermogen Verzekering

Om het geld van de klant te beschermen voor het geval je failliet gaat.

 • Om de reiziger te vergoeden voor de uitgekeerde bedragen
 • Repatriëring van reizigers wanneer de reis is begonnen
 • Vervolg van de reis indien mogelijk
Wat is het nut van een BA Pro verzekering?

Beroepsaansprakelijkheid verzekering is :

Om u (en uw medewerkers) te beschermen tegen de gevolgen (schade) die uw fout (of vergissing) zou hebben veroorzaakt voor de klant.

Boulevard de la Cense, 47
1410 Waterloo
+32 2 357 01 75
 
FSMA 115 638 A

Bedrijfsnummer : BE 660.700.256