Verkopen/organiseren van reizen

Ik wil een reisagentschap openen en/of reizen organiseren
Welke stappen moet ik ondernemen ?   

In België (behalve in de Regio Brussel), is er een wettelijke vereiste : verzekerd zijn tegen financieel onvermogen.

Een welbekende uitzondering is van toepassing als uw bedrijfszetel gevestigd is in de Regio Brussel, u moet dan bovendien ook nog een een aanvraag indienen voor een licentie bij het Commissariaat Generaal voor Toerisme : https://ccf.brussels/ Om deze licentie te bekomen in de Regio Brussel, is een van de voorwaarden in orde en aanvaard zijn voor de verzekering tegen financieel onvermogen.
 
Om deze verzekering te verkrijgen, moet u :

Na onderzoek van deze dokumenten, eventueel een onderhoud, verkrijgt u een antwoord (aanvaarding, aanvaarding met voorwaarden, of weigering) van de verzekeringsmaatschappij.  (Amlin nv)

Opgelet, het is belangrijk om kennis te nemen van de produktfiches door de links hieronder te raadplegen

 Alvorens u te lanceren in de reissector, is het belangrijk te weten dat er minimum wettelijke voorwaarden zijn waarvan niemand kan afwijken.

 • 25.000 euros minimum eigen fondsen
 • Eigen fondsen van 15 % minimum van het totaal van de activa van de balans, met in vermindering gebracht de immateriele activa en moeilijk uitvoerbaar
 • Liquiditeitsratio > dan 1

Samengevat, als u uw activiteit aanvangt moet u minimum beschikken over 25.000 euros minimum kapitaal in uw bedrijf.  (Als het om een fysieke persoon gaat, 25.000 euros bankwaarborg)   http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2018052905&table_name=wet

Na de COVID-crisis en de negatieve impact die dit had op de sector, hebben verzekeringsmaatschappijen hun acceptatiecriteria aangescherpt. Naast de wettelijke criteria is het gebruikelijk dat de verzekeraar een bankwaarborg eist.

Verzekeraars letten er zorgvuldig op dat u over voldoende eigen vermogen beschikt met betrekking tot u bedrijf. Op dit moment gaat de sector ervan uit dat je voldoende eigen vermogen hebt als dit ten minste 3% van je jaaromzet bedraagt. Afhankelijk van het geval kan de verzekeraar zich hier zorgen over maken en je na analyse vragen om aanvullende dekking of om een verhoging van uw eigen vermogen.

Om uw aanvraag in te vullen, hebt u minimum deze dokumenten bij de hand nodig :

  • Statuten van het bedrijf (eigendomsstatus als geen moreel persoon)
  • De gegevens van het bedrijf en ook van de persoon die handtekenbevoegdheid heeft
  • Enkele cijfers waarin zich uw business plan op 3 jaar bevindt en cash plan 1 jaar, alsook een kopie van deze.  Als uw bedrijf meer dan een jaar oud is, de balansen van de laatste 3 jaar.(Voorbeeld hier)
  • Een korte uitleg van uw project.
  • Attest van verzekering Beroepsaansprakelijkheid (produkt ook bij ons beschikbaar

Om het u gemakkelijker te maken en opdat u uw dossier kan volgen, stellen we voor om u hier in te schrijven: hier https://www.travel-safe.be/nl/component/rsform/form/3-account-aanmaken en de procedure te volgen.
Na bevestiging van uw aanvaarding, zullen we u uitnodigen om uw verzekeringspremies te betalen.  Van zodra we het geld ontvangen hebben en de eventuele voorwaarden vervuld zijn, zal uw verzekeringsattest beschikbaar zijn in uw account op deze site. Van dat ogenblik, kan u reizen beginnen te verkopen en/of organiseren, of het nu als detailhandelaar/tussenpersoon zij of als organisator.

Gedurende de volledige periode van uw activiteiten, moet er steeds voldaan worden aan de wettelijke financiele voorwaarden.

Elk jaar, om uw polis te kunnen vernieuwen, moet u ons bepaalde dokumenten en informatie aanleveren:

 • De jaarlijkse voorlopige, maar volledige rekeningen (of de winst en verlies rekening voor zelfstandigen) moeten doorgegeven worden uiterlijk drie maand na afsluiting van het boekjaar. De wet verplicht u om uw jaarrekeningen uiterlijk binnen de zes maand na afsluiting van uw boekjaar neer te leggen vij de National Bank. Ze moeten ons ook meegedeeld worden SAMEN met de gedetailleerde resultatenrekeningen van dezelfde balans. Deze dienen opgeladen te worden op uw account op deze site.
 • De opsplitsing van zakencijfer per type van activiteit. Hieromtrent, zal u ten gepaste tijd een uitnodiging per mail ontvangen om het formulier in te vullen in uw account op deze site.

Om volledig te zijn, hierbij de wet aangaande de pakketreizen en aan de prestaties van reizen hieraan verbonden : https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017112104&table_name=wet

Boulevard de la Cense, 47
1410 Waterloo
+32 2 357 01 75
 
FSMA 115 638 A

Bedrijfsnummer : BE 660.700.256