Hoe werkt het voor de verzekeringspremies?

Voor deze verzekeringen (Insolventie en Beroepsaansprakelijkheid Full & Light), gebeurt de berekening van de premies op basis van de omzet (met een minimum) Ziehier hoe dit gebeurt :

  • In november betaalt u een voorlopige premie voor het volgende jaar. Dit is dus een deel van de kost. U moet dit voorschot betalen.
  • Het lopende jaar is gedekt zolang alle fakturen worden betaald.
  • Het jaar nadien, in de 3 maand die volgen op de afsluiting van uw jaar, moet u uw omzet verklaren per type produkt. Met deze informatie stellen wij de eindfaktuur op van het voorgaande jaar. U moet het saldo betalen.

Enkele opmerkingen :

  • Om een correcte facturatie te hebben, is er veel tijd verstreken tussen de voorschotfactuur en de saldofactuur.  Dit is meer dan 3 fiscale jaren.
  • Er is een minimum premie per verzekering. Het minimum zal altijd verschuldigd zijn, zelfs al is uw omzet zeer miniem.
  • In geval van laattijdige verklaring van de omzet, heeft de verzekeraar het recht om een definitieve premie vast te leggen op basis van 150 % van het vorige jaar.
  • De verzekeraar heeft het recht om de boekhouding van de  verzekeringsnemer raad te plegen om de juistheid van de verklaarde omzet na te kijken.
  • Bovenop zijn omzet, heeft de verzekerde de plicht om binnen de wettelijke termijnen zijn jaarlijkse balans alsook de gedetailleerde rekeningen voor te leggen.
  • Het is mogelijk dat de verzekeraar bijkomende inlichtingen vraagt in de loop van het jaar. Het is een wettelijke verplichting om hier op te antwoorden.
Luchthavenlaan 10
B-1800 Vilvoorde
+32 2 357 01 75
 
FSMA 115 638 A

Bedrijfsnummer : BE 660.700.256